Aplikační postupy

Obecné požadavky na podklad

Nejdůležitější částí při aplikaci všech druhů omítek a nátěrových hmot je splnění obecných požadavků na podklad a samotná příprava podkladových ploch. Splněním následujících požadavků se vyhneme budoucím poškozením omítek a nátěrů.

Videonávod – Jak na renovaci staré štukové omítky

Kompletní instruktážní video – Vytvoření nových a dokonale hladkých povrchů stěrkovou hmotou Devoskyt Válečková
na staré štukové omítce. Příprava podkladu (odstranění starých maleb a nesoudržných vrstev, lokální vysprávky nerovností, děr a prasklin, penetrace). Celoplošná aplikace stěrky Devoskyt Válečková. Broušení nerovností vzniklých při nanášení. Výhody a využití stěrkové hmoty. Micros výztužná tkanina.

Příprava podkladu

Postup odstraňování starých maleb a nátěrů. Příprava podkladu pro jednotlivé typy savých podkladů (nové štukové a jádrové omítky, staré omítky, lité betony a panely).

Penetrace

Význam a účel penetrace
Příprava penetračního nátěru
Postup penetrace podkladu

Způsoby aplikace

Popis jednotlivých způsobů aplikace stěrek Devoskyt.