Aplikační postupy

Obecné požadavky na podklad

Nejdůležitější částí při aplikaci všech druhů omítek a nátěrových hmot je splnění obecných požadavků na podklad a samotná příprava podkladových ploch. Splněním následujících požadavků se vyhneme budoucím poškozením (poruchám, závadám) omítek a nátěrů.

Příprava podkladu

Postup odstraňování starých maleb a nátěrů. Příprava podkladu pro jednotlivé typy savých podkladů (nové štukové a jádrové omítky, staré omítky, lité betony a panely).

Penetrace

Význam a účel penetrace
Příprava penetračního nátěru
Postup penetrace podkladu

Způsoby aplikace

Popis jednotlivých způsobů aplikace stěrek Devoskyt.