Obecné požadavky na podklad

Nejdůležitější části pří aplikaci všech druhů omítek a nátěrových hmot je splnění obecných požadavků na podklad a samotná příprava podkladových ploch. Splněním následujících požadavků se vyhneme budoucím poškozením (poruchám, závadám) omítek a nátěrů.

 1. Teplota

  Dodržení teploty vzduchu a teploty podkladu stěn a stropů. Teplota musí být minimálně 5 °C a maximálně 30°C. Teplotu stěny měříme ve výšce 0,5 m nad podlahou.

 2. Suchý podklad

  Podklad musí být suchý. Při přípravě podkladu často používáme mokré procesy na odstranění starých nátěru a nánosů barev, penetrace podkladu, proto je důležité nespěchat a počkat až bude podklad dokonale proschlý.

 3. Vlhkost

  U dlouhodobě vlhkých podkladů a zdí musíme před aplikací jakýkoliv materiálů vyřešit a odstranit příčiny vlhkosti (např. obnova poškozené izolace). Nejčastější důvody pronikání vody a s ní spojené vlhkosti jsou např.: prosakující voda z okolního prostředí, voda stékající po povrchu obvodových zdí, odstřikující voda z přilehlé pozemní komunikace, vzlínající voda z podzákladí, atd. Samozřejmě existují barvy, které pomáhají vysoušet zdivo díky jejich velké prodyšnosti, jsou to např.: minerální barvy, ale příčinu vlhkosti tímto způsobem nevyřešíme. Pokud i přesto budeme na vlhké podklady nanášet stěrky, omítky nebo barvy, čeká nás v budoucnu nejspíš to, že nanesený materiál nebude na podkladu dobře držet, bude odpadávat, budou se tvořit mokré fleky nebo se budou tvořit „puchýře“ vlivem difúzních tlaků vody. Vlhké zdivo je také ideální prostředí pro výskyt a rozvoj plísní a hnilobných bakterií.

  Při vysoké vlhkosti podkladu nedoporučujeme na tento podklad aplikovat stěrky DEVOSKYT, raději zvolte např. sanační omítku.

 4. Plísně

  Protože jsou plísně karcinogenní, tak nejdříve podklad ošetříme chemicky likvidačními roztoky, následně můžeme plísně odstranit mechanickým čištěním. Nejčastější důvod, proč je zdivo napadeno plísněmi, je vysoká vlhkost.

 5. Soli

  Výskyt solí ve zdivu se projevuje výskytem tzv. solných květů. Příčina vzniku solných květů je vlhkost, protože voda napomáhá transportu solí do zdiva. Důležité je nejdříve vyřešit příčinu vlhkosti, poté prosolené omítky odstranit a nahradit je např.: sanační omítkou.

 6. Dodržení technologických postupů doporučených výrobcem

  Při aplikaci materiálů důsledně dbáme na pokyny výrobce, které najdeme na obalu výroku a v technickém listu. Jedná se především o dodržení technologický časových intervalů a na rozsah minimální a maximální možné vrstvy nanášeného materiálu. Do omítkových stěrek DEVOSKYT nepřidáváme žádné další přísady nebo pojiva, lze naředit pouze vodou.

 7. Zrání a usychání

  V žádném případě nepoužíváme pro urychlení procesu schnutí přídavná topidla, omítky musí vyzrát přirozenou cestou, jinak hrozí při zrychlené odparu vody jejich popraskání.

  Souhrn požadavků

  Stěrky vyžadují podklad vyzrálý, suchý, bez biologického napadení (plísně, řasy), bez mastnot a solí, soudržný, savý podklad bez hrubých nečistot, starých maleb, prachu, nesoudržných nátěrů, odbedňovacích prostředků a oprýskávajících omítek.