Příprava podkladu

JAK POSTUPOVAT PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH MALEB A NÁTĚRŮ

1. RUČNÍ ODSTRANĚNÍ MALBY

Navlhčíme staré malby vodou a škrabkou odstraníme všechny nánosy starých nátěrů. Lze použít i páru. Tento postup opakujeme tak dlouho, až jsou odstraněny všechny staré nátěry.  Tím eliminujeme možné pozdější vady při renovaci a dosáhneme dobré přilnavosti a spojení DEVOSKYTu s původním podkladem.

2. ODSTRANĚNÍ MALBY SPECIÁLNÍ BRUSKOU

K odstranění starých vrstev maleb na stěnách a stropech můžeme také použít speciální brusku – Bruska Žirafa FLEX WS 702 VEA (viz. sekce Půjčovna). Bruskou lze jednoduše brousit až do výšky 3 m, takže není nutné používat lešení či žebřík. Velkou výhodou je, že všechen odbroušený materiál je přímo z brusky odsáván do vysavače, tím se eliminuje vznik nečistot a prachu při broušení na minimum.

3. ODSTRANĚNÍ MALBY VYSOKOTLAKÝM ZAŘÍZENÍM KRAKE

Pro odstranění starých maleb lze využít vysokotlaké čistící zařízení STORCH POWER KRAKE, které tlakem vodního paprsku odstraní veškeré nesoudržné části omítek a maleb. Tlakovou vodou omýváme stěny a odstraněný materiál i s vodou se ihned odsává do sběrné nádoby. Používání zařízení STORCH POWER KRAKE je vhodné až od větších výměr. Před použitím zařízení je nutné posoudit stav omítky a zda je na tento typ čištění ještě v dobrém stavu.

PŘÍPRAVA PODKLADU (DLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ)

 1. NOVÉ OMÍTKY (JÁDROVÉ, ŠTUKOVÉ)

  Nové omítky musí být dobře „vyzrálé“ (cca 28 dní při teplotě okolo 20 °C a mírné vlhkosti). Nevyzrálá omítka je agresivní a má negativní vliv na aplikovaný materiál. Při přípravě podkladu odstraníme možné hrubé nečistoty, zvláště v rozích stěn a u podlahy, kde je jejich výskyt nejčastější. Velké zrno omítek je možné strhnout brusem. Pokud jsme tyto podklady upravovali nějakým mechanickým způsobem či je povrch omítek zaprášený, tak je nutné provést penetraci.

 2. BĚŽNÉ OMÍTKY

  Omítka je suchá, nedrolí se, vyskytují se drobné praskliny. U těchto podkladů odstraníme staré malby a to nejlépe (ideálně) až na původní omítku. Pro opravu starých omítek volíme podobný materiál jako je u opravované omítky. Staré malby mají většinou menší přídržnost k podkladu než nově aplikovaný materiál. Může proto dojít k jejich odloupnutí i s nově naneseným materiálem při následném malování.
  Doporučujeme si dát pozor u panelových domů (výstavba 70. – 80. léta), často při navlhčení stěn a stropů dochází k lokálnímu odpadnutí staré omítky.

 3. STARÉ OMÍTKY

  U starých omítek se často vyskytují zpuchřelá místa, odpadávající části omítek, místně větší praskliny, silné nánosy starých maleb a jiné vady. Nejdříve odstraníme zpuchřelé a odpadávající části omítek. Odstraníme staré malby až na podkladní omítku. Opravíme místa s chybějící omítkou vhodným postupem dle typu opravy. Při opravách používáme běžné materiály podobné odstraňovaným.

 4. LITÉ BETONY A PANELY (VČ. OŠETŘENÍ KOVOVÝCH PRVKŮ)

  U podkladů z litého betonu a u betonových panelů je důležité odstranit všechny přebytečné zbytky betonu, které vznikly např.: v mezerách bednění. Nejlépe je odstraníme mechanickým způsobem tak, aby všechny plochy stěn a stropů zůstaly hladké a bez jakýkoliv výstupků vyčnívajících materiálů. Odstranění lze provést sekáčem a kladívkem nebo odbrousit.
  U betonových podkladů můžeme často narazit na vyčnívající kovové výztuhy. Části kovových výztuh, které vystupují z plochy podkladu odstraníme. Výztuhy, které jsou viditelné, ale pod profilem povrchu, ošetříme antikorozním a nepropustným nátěrem. Zamezíme tím budoucí korozi materiálu a vzniku barevných skvrn na povrchu.