Penetrace

Význam penetrace

Mezi podkladových povrchem a omítkou slouží penetrace jako mezivrstva. Podklad se penetruje především proto, aby se zvýšila přídržnost podkladového povrchu, podklad se povrchově zpevnil, snížila se a sjednotila savost podkladu.

Penetrační nátěr nesnižuje zásadním způsobem paroprodyšnost, ale pouze za předpokladu, že podkladový povrch napenetrujeme správným způsobem. U penetrace neplatí zásada čím více, tím lépe. Při nadměrné penetraci (penetrace naneseme příliš mnoho, málo naředíme s vodou) vznikne mokrý lesklý film, který má za následek, že na podkladu vznikne nepropustná vrstva – zásadně se sníží paroprodyšnost podkladu, v případě malování může poté barva „klouzat“ a bude se špatně nanášet.

Příprava penetračního nátěru

U zachovalých či nových podkladových povrchů stačí použít běžnou penetraci. Penetrační nátěr připravíme správně tak, že zakoupenou penetraci naředím s vodou v takovém poměru, aby výsledný penetrační nátěr (roztok) měl podíl sušiny cca 5 % (např. penetrace s podílem sušiny 40 %, ředíme s vodou v poměru 1 : 8). Podíl sušiny v penetraci naleznete na obalu výrobku, popřípadě v technickém listu výrobku.

U starých povrchů, u kterých je náročná příprava podkladu, je vhodné použít penetraci hloubkovou.
Nátěr pro hloubkovou penetraci ředíme tak, aby obsah sušiny byl cca 5 %.

Pokud máte na přípravu podkladu více času, tak doporučujeme si připravit penetrační nátěr s obsahem sušiny cca 2,5 % a podkladový povrch natřít dvakrát. Druhou vrstvu nanášíme až po zaschnutí vrstvy první.

Postup penetrace podkladu

Penetrační nátěr nanášíme na připraveny podklad (viz. kapitola Příprava podkladu) štětcem nebo válečkem. Především dáváme pozor, aby byl podklad suchý. Obzvláště tehdy, pokud byly na přípravu podkladu použity mokré procesy. Množství penetrace je závislé na typu a savosti podkladu. V případě zvýšené savosti podkladu je možné penetrační nátěr opakovat, ale až po úplném zaschnutí vrstvy předešlé. Vždy je ale nutné dbát na to, aby při nanášení penetrace na stěně nevznikla nepropustná vrstva.